Un nou municipalisme cooperatiu

Vara

Molt bon dia,

Benvolguts senyors i senyores, representants d’entitats, vallencs i amics que ens acompanyeu avui aquí en la celebració d’aquest acte de constitució del nou Ajuntament. La vostra presència ens honora a tots i us agraïm sincerament que ens acompanyeu en aquest acte solemne a través del qual 21 vallencs i vallenques assumim la condició de regidors, assumim un compromís ferm vers la nostra ciutat.

Permeteu-me que comenci aquest parlament, felicitant tots els regidors i regidores que constitueixen el nou Ajuntament. Felicitats als que ja eren regidors i que han vist com la ciutadania els renovava la seva confiança i també felicitats a aquells que avui assumiu per primera vegada la condició i el compromís de ser representants i servidors de tots els vallencs i vallenques. Creieu-me si us dic que estic molt content de compartir amb tots vosaltres la responsabilitat de representar els vallencs i vallenques en aquesta sala.

Deixeu-me, també, agrair la presència a tots els exregidors i exregidores, i especialment a tots els exalcaldes i exalcaldessa, que assistiu en aquest acte, i agrair-vos tota la feina i la dedicació que vau donar per la vostra ciutat.

Les meves primeres paraules també volen ser un agraïment a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms. Són ells un magnífic equip de persones, un gran equip humà amb els que he compartit també l’estima, la dedicació i el treball a favor de la nostra ciutat i la seva gent.

I finalment, permeteu-me que em dirigeixi de manera especial a la meva família a la que no podré mai agrair tot el suport que m’ha donat. Moltes gràcies.

Les 3 lliçons de les Decennals
Deixeu-me continuar aquest discurs amb un missatge que m’heu sentit dir molt aquest darrers mesos.

He estat destacant tota la feina feta, com la construcció de la Biblioteca de Ca Creus, del pavelló del Fornàs, la recuperació de la Biblioteca Popular i el Barri Antic, de les millores de carrers i places i de la via pública en general, dels contenidors, del camp de gespa, dels serveis a les persones, de les escoles, de les noves llars d’infants… Però també deia que les Decennals ens han ensenyat que junts podem fer grans coses.

Sí, sí, vull tornar a parlar de les Decennals… però probablement per última vegada. Deixeu-me que en parli una vegada més. Deixeu-me que us parli una vegada més de les Decennals. Però, de les Decennals com a escola cívica, com nou espai públic i de relacions ciutadanes i com a generador d’un canvi d’estil de govern. En efecte, deixeu-me que us parli una última vegada d’aquest esperit de les Decennals i que partir d’avui us comenci a parlar d’una nova etapa. D’una nova etapa en que aquest esperit es transforma en un “nou municipalisme cooperatiu”.

Mireu, fruit de l’experiència de les Festes de La Candela, hem retingut tres grans valors, tres grans lliçons:

En primer lloc, una major consciència de la nostra identitat, del nostre rol i de la nostra projecció en el context de Catalunya. L’estima per la ciutat, per la gent de Valls i per la seva cultura i tradició han augmentat i han actuat com a un autèntic motor de canvi.
En segon lloc, les Decennals ens han donat una prova pràctica de la nostra capacitat de col·laboració i de treball en equip. La nostra unió i cooperació per un objectiu comú, basant-nos en la confiança, en la coresponsabilitat i en l’altruisme ens han permès demostrar a tothom, i a nosaltres mateixos també, que som capaços de construir grans coses junts.

I en tercer lloc, una gran complicitat per damunt d’interessos polítics i personals que ha permès crear un nou espai de relació entre l’Ajuntament, la societat civil i la ciutadania, que fins avui no havia existit mai.

Ara, amb la lliçó ben apresa, aquests tres grans valors, aquestes tres grans lliçons ens permeten obrir una nova etapa. Més oberta, més dialogant i més compromesa que mai. Perquè ara sabem que treballant junts, per damunt d’interessos i rivalitats, fidels a la nostra identitat i a la nostra manera de ser, és la millor manera de treballar a favor de Valls.

Espai públic i context

Aquests tres grans valors han redefinit l’espai públic de la nostra ciutat. Hem deixat enrere les relacions jeràrquiques on l’administració és la font de tota la saviesa i dirigeix la societat només en base al seu propi criteri. Hem deixat enrere l’administració intervencionista i dirigista. Hem deixat enrere tot això per definir un nou espai públic: on els problemes i les solucions són definits en comú; on la base de l’èxit rau en la cooperació que permet combinar i aprofitar tot el talent de la ciutat.; on les relacions es basen en el compromís amb la ciutat, en la confiança amb les persones implicades amb la ciutat i en la coresponsabilitat amb l’acció de govern.

Ara tenim un nou espai públic que ens permet definir també una altra manera de governar. Una altra manera de governar més cooperativa: per poder fer front a la incertesa pròpia d’un temps de crisi i de canvis sobtats i profunds; per poder augmentar la nostra capacitat d’acció, com a comunitat humana i com a ciutat; per poder competir amb més garanties d’èxit, en un món cada cop més global, més interelacionat i més complex.

Equip

Sobre els tres grans valors o lliçons de les Decennals, també vull parlar de l’equip de govern. Hem construït un equip potent i resolutiu per a governar la ciutat. És un equip ampli i plural, amb gent de totes les edats, amb experiència i amb il·lusió, amb sensibilitats molt diverses, però amb tres grans punts en comú: ambició, capacitat de treball i tarannà obert. És un equip molt vinculat a la ciutat, a les seves entitats socials, culturals i esportives; i als seus barris, i que mantindrà aquest vincle des del govern en tot moment. És un equip que estima i es desviu per la ciutat de Valls. És un equip disposat a treballar a fons per la ciutat.

Govern

Aquests tres grans valors de les Decennals també són els que inspiraran l’estil i la manera de governar la ciutat de Valls. Un estil que serà de “Mà estesa”. Un estil que hauria d’obrir pas a un nou municipalisme, més cooperatiu, basat en aquest nou espai públic i de relació ciutadana que hem creat i també en la cooperació, el compromís i la coresponsabilització que tan bons resultats ens ha donat.

Aquest serà un govern que sempre mirarà de sumar per buscar sempre el que ens uneix, per damunt del què ens separa. Aquest serà un govern que sempre buscarà unir tot el talent de la nostra ciutat per generar una gran intel·ligència col·lectiva que ens doni una gran força unida davant els grans reptes de futur que tenim plantejats.Tots sabeu que aquest ha estat el meu compromís personal i aquest serà sempre el meu compromís de govern.

Fa dos anys i mig, quan vaig assumir l’alcaldia, els hi deia que sempre preferiré actuar perquè les coses passin que esperar a veure si passen. I és així com ho veig. Per mi fer d’alcalde vol dir sumar esforços, vol dir treballar en equip i vol dir fer pinya. Per això us dic, que exercirem el govern de la ciutat amb la més gran de les responsabilitats perquè aquest ha estat el desig de la majoria dels vallencs i vallenques. Però al mateix temps, exercirem l’acció de govern amb generositat i humilitat, perquè la ciutat necessita de la complicitat, el seny i la implicació de la nostra gent per ampliar aquesta majoria cap a totes les sensibilitats de l’Ajuntament i de la societat civil vallenca.

Només així podrem tirar endavant els grans projectes de ciutat, però sobretot solucionar els petits i grans problemes de les famílies i de les persones.

Per això us dic: entre tots hem de construir una nova governança, un nou municipalisme cooperatiu, basat en el diàleg i la participació amb la ciutadania, amb les associacions i entitats, amb les empreses, amb els grup municipals i amb l’entorn institucional. Estem disposats a parlar de tot, amb tothom, des d’un tarannà obert , des d’un enfocament inicial plural, tant des del punt de vista polític, com social i cultural, per concentrar-nos i treballar en objectius comuns a favor de Valls i de la seva gent. Estem disposats a fomentar la participació, una participació basada en la confiança, en l’actitud constructiva i en el consens, com a mitjà per millorar la presa de decisions i per escurçar el camí cap a les solucions; però no com a mitjà per entorpir la resolució dels problemes de la ciutat i dels seus habitants ni per introduir dogmatismes i impossibles en el debat ciutadà.

El filòsof basc Daniel Innerarity diu que: “Governar és cooperar en l’estratègia, la planificació amb visió de futur i fugir de la improvisació i el tactisme miop”. I per això us dic: hem de cooperar per prendre decisions, comptant amb tothom, comptant sobretot amb la responsabilitat i l’esperit constructiu de tothom.

Per això, en aquesta nova etapa que avui comencem, la Junta de Portaveus tindrà un paper destacat. Tindrà un paper especial amb reunions més deliberatives i més participades, per tal que tots els grups municipals puguin aportar el seu talent i el seu treball en benefici de la ciutat i de la seva gent. Per això, també tindrà un paper destacat la participació ciutadana en l’elaboració del POUM, per marcar les línies estratègiques de futur de la ciutat.

I en aquest mateix sentit, també tindran un paper destacat òrgans com el Consell Econòmic i Social, la Taula de Cohesió Social, la Xarxa de Cultura, el Consell Municipal de Comerç i el Consell Consultiu de la Dona, entre d’altres, a qui haurem de donar veu en els seus camps respectius, per tal de completar la planificació estratègica de la ciutat des de l’àmbit econòmic, social i cultural. Sense oblidar, la veu, molt important, que hem estat escoltant sempre a través de les reunions periòdiques amb les diferents assemblees de les Associacions de Veïns.

Prioritats de Govern
Així doncs, què oferim i, a la vegada, què els hi demano?

Que els que estem en aquesta sala, però també tota la ciutat, generem una gran energia positiva per Valls, una energia àmplia i plural, sense dogmatismes ni idees preconcebudes a favor d’un projecte col·lectiu compartit, que ha de ser i serà el millor projecte col·lectiu per Valls. Perquè el Valls del futur, l’estarem fent entre tots.

Els hi oferim i els hi demano que siguem exigents i que actuem amb el rigor que requereixen aquests temps difícils, que toquem de peus a terra, que maximitzem els recursos i que mai deixem de ser conscients que sempre ho podem millor
Els hi oferim i els hi demano que actuem amb responsabilitat, amb seny, amb patriotisme, amb il·lusió renovada, i amb tenacitat i perseverança, per aprofitar tots els nostres actius de ciutat i per generar les nostres pròpies oportunitats de futur. Que amb humilitat sapiguem correspondre a la generositat i l’obertura de les persones, i que l’aprofitem no en benefici propi, sinó en benefici de la ciutat i de la seva gent, en benefici dels que més necessiten, en benefici dels que més ens necessiten.

Només així, compartint aquesta actitud i aquesta generositat de partida, entre tots, podrem construir grans acords de ciutat per combatre i vèncer els grans reptes que Valls té per davant:

Hem de treballar, seriosament i amb eficàcia, contra els efectes de la crisi. Aquest és l’objectiu central. Sí, la lluita contra la crisi és i ha de ser el nostre gran objectiu. Tenim el repte de posar les coses més fàcils per crear empreses i comerços; tenim el repte de generar ocupació, tenim el repte d’ajudar i d’acompanyar els emprenedor… Però, no ens enganyem: l’Ajuntament sol no podrà fer-ho. I per això caldrà actuar amb consens i decisió des del Consell Econòmic i Social, per coordinar amb eficàcia recursos i esforços públics i privats. I per això, també caldrà reformar i potenciar el Consell Municipal de Comerç perquè sigui un òrgan de decisió conjunt i un vertader gestor de les iniciatives i accions que ell mateix generarà.

I caldrà millorar l’organització i l’eficàcia de totes les nostres polítiques d’empresa, d’ocupació i de formació a través de la suma dels recursos de l’IMPE i de Casa Caritat, que tindrà al seu davant el repte de crear una finestreta única per facilitar la creació d’empreses i aconseguir ser un pol de captació d’inversions i foment de l’emprenedoria.
Paral·lelament, tenim el repte de mantenir i reforçar els serveis a les persones, els serveis socials, de salut pública i sociosanitaris, i d’educació i formació. No és un repte fàcil. La crisi afecta molt directament a moltes persones i a moltes famílies de la nostra ciutat i a la vegada afecta als recursos per a mantenir i reforçar els serveis i els ajuts que tan necessiten les persones i les famílies. En aquest context, una de les nostres prioritats serà treballar per la cohesió social a Valls. Caldrà buscar solucions a través d’una major cooperació i a través d’una major coordinació de recursos i d’esforços. La Taula de cohesió social tindrà un rol especial en la definició de noves solucions i noves maneres d’actuar per mantenir la cohesió social a Valls.

I el Pius Hospital, haurà de buscar sinergies amb les comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà per mantenir i millorar serveis i eficàcia.

En tercer lloc, també hem de seguir millorant l’espai urbà de la nostra ciutat. Hem de seguir treballant per renovar i revitalitzar el Barri Antic. Hem de continuar la feina feta fins ara i complir amb els objectius que tots junts vàrem fixar pel cor de la nostra ciutat: iniciar la transformació del carrer Espardanyers, construir el nou Centre Cívic, recuperar la muralla, acabar les reformes del Convent de Carme i posar en marxa la Biblioteca Carles Cardó a Ca Creus.

I al mateix temps, hem de seguir treballant per millorar la via pública i els barris, resolent els problemes del dia a dia, perquè l’espai urbà sigui cada dia més acollidor i agradable. Per això, seguirem mantenint reunions amb tots els barris, per conèixer de primera mà quines són les seves prioritats i quines són les seves necessitats També treballarem per aconseguir el traspàs de les carreteres de Foment i de la Generalitat per poder millorar la mobilitat general de la nostra ciutat, la interconnexió entre barris, i al mateix temps, l’estètica i l’atractiu de les entrades a Valls.

També tenim el repte d’elaborar un nou Pla General entre tots que ens permeti planificar el desenvolupament de la nostra ciutat, i marcar un horitzó estratègic de ciutat clar i compartit, construït en clau de futur, de generar prosperitat, buscant sempre augmentar les nostres oportunitats, per equilibrar la ciutat, per crear empresa i ocupació, per recuperar capitalitat…

Tenim el repte de construir el Museu Casteller que serà un revulsiu en tots sentits per a la ciutat, que atraurà visitants, que generarà cultura, que generarà riquesa i prosperitat… I caldrà lluitar-ho. Caldrà recordar, i si cal reclamar i exigir, com sempre hem fet, que es compleixin els compromisos institucionals. I per una altra banda, caldrà fer servir també l’enginy i la imaginació per trobar noves vies de finançament (per exemple via patrocinis o mecenatges privats) que ens permetin tirar-ho endavant.

Al mateix temps, caldrà tenir en compte la creació de la Comissió de Patrimoni com a punt de partida per la recuperació i potenciació del nostre patrimoni cultural.

També hem d’aprofitar el moment, i traslladar l’esperit de la Candela a la gestió de les altres festes de Valls, com a via per a la seva transformació i potenciació, amb l’objectiu d’augmentar la nostra projecció cultural i turística.

I en aquest sentit, haurem de fer front al repte de reforçar la nostra capitalitat en les tres àrees d’influència que tenim. Tenim el repte de seguir essent la capital i l’espai de trobada del rerefons del Camp de Tarragona que formen l’Alt Camp, la Conca de Barberà i els pobles propers del Tarragonès i el Baix Camp. Però també hem de reforçar la nostra capitalitat en el conjunt del Camp de Tarragona i en el conjunt de Catalunya.

I per aquesta tasca no ens cal augmentar la nostra població, no ens cal fer grans despeses, no cal reinventar-nos… El primer que ens cal, és creure en Valls i creure en els nostres grans actius com a ciutat (culturals,comercials, industrials, logístics…) i creure en nosaltres mateixos. I en segon lloc, també ens cal treballar junts perquè aquests actius avancin a favor de la ciutat de Valls. A favor de tots.

Conclusió-Final
Crec que tots som conscients dels temps difícils que haurem d’afrontar. Els propers 4 anys ens plantejaran cruïlles difícils que haurem de saber interpretar i superar. Només mirant endavant i treballant avui, per determinar nosaltres mateixos el nostre futur, podrem canviar la situació actual.

Com a govern, tenim la responsabilitat històrica d’entendre els canvis. Però, en aquest context, tan complex i tan canviant, la interpretació dels canvis ha de ser col·lectiva; ha de ser una feina que uneixi la posició individual i col·lectiva, sense dogmatismes i sense falses rivalitats; ha de ser una feina de tots per fer front als reptes i convertir-los en oportunitats de ciutat.

Mirin, la fortalesa d’un poble es demostra fent front a les adversitats. I, certament, estem vivint un temps d’adversitats. Són temps en què hem de fer més amb menys. Són temps en què haurem de tocar més que mai de peus a terra. Són temps en els que haurem de fer més i haurem de treballar més pels vallencs i les vallenques. Són temps que ens exigeixen treballar més per sortir reforçats de la crisi… Són temps de canvis profunds en les maneres de fer i d’actuar des de l’Ajuntament i des de l’administració pública.

Sí, són temps d’adversitats. Però són temps d’esperança. Són uns temps històrics
Són temps per a un nou municipalisme més obert i més cooperatiu, on les fronteres entre institucions i ciutadania desapareguin, on es doni pas a un treball col·lectiu basat en la confiança, en el compromís i en la coresponsabilització amb el bé comú, present i futur. I això, només és possible si creiem en nosaltres mateixos i si creiem en les persones.
Jo crec en les persones. Sí, crec en els homes i dones capaços de fer reals els somnis. Jo crec en Valls. Jo estic convençut que entre tots serem capaços de construir grans acords de ciutat. Jo crec en els grans actius que té la nostra ciutat.

I estic convençut que entre tots conquistarem el futur. Per això, us convido a tots a participar i a compartir el futur de Valls. Per això, us convido a tots a lluitar per Valls i per la gent de Valls. Per això, us convido a posar en pràctica les lliçons de l’esperit de les Decennals, que ens conviden a sumar i a fer pinya a favor de la ciutat.

Us convido a participar en aquesta nova etapa, us convido a participar amb responsabilitat i amb entusiasme en aquest nou municipalisme cooperatiu en el què tots siguem copartíceps en la definició del futur de Valls, perquè des de la unió creem una gran força i una gran energia col·lectiva per construir el nostre futur.

Visca la ciutat de Valls!

I visca Catalunya!

Valls, 11 de juny de 2011. Discurs d’investidura

+info

-info

Pavelló Xavier Tondo i Volpini

tondo10_web

El nou pavelló del Fornàs a Valls passarà a denominar-se Pavelló Xavi Tondo i Volpini, en homenatge al ciclista vallenc mor aquesta setmana en accident domèstic. La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Valls ens hem reunit aquest matí i hem aprovat per unanimitat aquesta mesura en senyal de reconeixement i de record perpetu de la ciutat a un dels seus fills més estimats pels valors que representava en l’esport, per la seva implicació amb les activitats que s’organitzaven a la ciutat i també per la seva persona.

També aprofito l’avinentesa per a recordar-vos que aquest diumenge a les 12 del migdia hi haurà una concentració de bicicletes a la plaça del Pati i que desfilarem en silenci fins arribar a la plaça del Blat on es farà lectura d’un manifest en senyal d’homenatge i record pòstum de la Ciutat de Valls a la figura de Xavier Tondo.

+info

-info

Molt content pels resultats, preocupat per l’abstenció

press-ciu1_web

Convergència i Unió hem valorat públicament avui els resultats obtinguts en les passades eleccions municipals, i si bé hem de reconèixer que estem molt satisfets i contents per com ens han anat les coses, tampoc volem amagar la nostra preocupació per l’alt grau d’abstenció registrat. Per aquest motiu, hem fet una crida a tots els ciutadans que no van anar a votar perquè participin en la pròxima ocasió. El seu vot és tan important com el de qualsevol altre, i si no exerceixen el seu dret a participar a les eleccions, els resultats poden acabar reflectint una altra realitat.
Dit això, vull agrair el suport majoritari que els vallencs i les vallenques han donat al projecte de CiU de Valls. Els vull agrair la confiança que han dipositat en nosaltres i comunicar-los que ens farem mereixedors d’aquest suport majoritari treballant de valent i comptant amb tothom.

I com ho farem? Doncs continuarem amb el nostre tarannà i el mateix estil de govern obert, plural i de col·laboració amb tothom, de mà estesa. Som un equip molt plural i ampli (5 independents de 13 regidors) i això permet formar un govern amb una visió àmplia de la ciutat. A més, el nostre compromís és parlar amb totes les forces per veure quins són els principals projectes i objectius pels propers 4 anys, i en aquest context, la setmana que ve iniciarem una ronda de contactes.

“Valls som tots” no és només un eslògan de campanya. És molt més que això, és una realitat. Durant la campanya hem pogut veure que el denominador comú de totes les coses que ens uneixen és treballar de valent a favor de la ciutat. Amb aquest esperit, parlarem amb tothom dels grans projectes estratègics d’aquests pròxims quatre anys. I si fem pinya, ens en sortirem molt bé, n’estic convençut!

 

+info

-info

La Nit de Premis arriba a la seva vint-i-vuitena edició

nit-de-premis2_web

Avui hem presentat la vint-i-vuitena edició de la Nit de Premis de Valls, un esdeveniment que any rere any s’ha anat consolidant gràcies a l’impuls de les entitats i institucions organitzadores, però sobretot gràcies també a les nombroses entitats i col·lectius que al llarg dels anys s’han anat afegint amb la convocatòria dels seus respectius premis. La festa, com ja sabeu, representa un reconeixement al nostre teixit social, a aquells ciutadans, empreses, col·lectius i entitats de la nostra ciutat, però també de la nostra comarca que destaquen pel seu esforç en camps tan diversos com la indústria, la joventut, el comerç, la llengua, l’artesania, el periodisme, o la recerca històrica, entre altres.

Una de les novetats d’enguany serà el premi Teresa Gatell d’atenció a les persones, que fa unes setmanes ja vam presentar, i que han instituït la Fundació Ciutat de Valls i el Pius Hospital. També voldria destacar el Premi a la Iniciativa Cívica que enguany arriba ja a l’onzena edició i que, com sabeu, convoquem les quatre entitats organitzadores de la Nit de Premis, uns guardons que han esdevingut, amb els temps, un acte plural i aglutinador, un esdeveniment social de gran importància per a la ciutat.

 

+info

-info

Emotiu homenatge a Xavi Tondo

tondo6_web

La Ciutat de Valls s’ha concentrat avui de manera massiva, amb respecte i un corprenedor silenci que només han trencat els aplaudiments, en l’acte d’homenatge al ciclista vallenc Xavier Tondo Volpini, mort ahir dilluns en un desgraciat accident domestic a Granada. Els vallencs i les vallenques hem volgut acompanyar, amb la nostra presència i en aquests moments tan difícils, a la família del Xavi, molt arrelada i estimada a la ciutat, i al món ciclista local, bressol del nostre ídol.

Per aquest proper diumenge hem convocat un altre homenatge públic, al qual convidem a tots els vallencs i vallenques a participar i a venir amb bicicleta fins a la plaça del Pati. L’acte consistirà en una concentració a les 12h i els ciclistes es traslladaran en marxa silenciosa fins a la plaça del Blat on es farà lectura d’un manifest en senyal d’homenatge i record a Xavier Tondo.

+info

-info

Ho hem fet possible! Moltes gràcies a totes i a tots!

victoria-ciu1_web

Moltes Gràcies a tots. Estic molt emocionat. Gràcies a la ciutat de Valls i a tothom que ens ha fet confiança. Aquest resultat és un reconeixament a la feina feta i alhora és una responsabilitat. Hem de complir, i complirem, amb la gran confiança donada. Ens hi deixarem la pell. Avui, amb aquesta gran confiança i amb aquest suport majoritari sí que podem dir ben alt i ben clar:
VALLS SOM TOTS!!!

+info

-info

Fi de campanya! Moltes gràcies a totes i a tots!

fi-festa4_web

Aquesta tarda hem celebrat a la plaça del Pati, una de les icones de les passades festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, i punt de trobada de vallencs i vallenques, el final de campanya de Convergència i Unió, que ha estat un vertader final de festa. Hi ha passat molta, molta gent, i he tingut temps de saludar i agrair a un bon grapat de gent el seu suport i les mostres d’estima que m’han demostrat des de l’inici de la mateixa. Sóc casteller i sé de què parlo, i avui puc dir, més enllà de les eleccions i del resultat que farem –que espero que sigui bo, molt bo!–, que som una autèntica pinya. I només per això, ja val la pena tot aquest esforç. Ara toca reflexionar, però abans de fer-ho vull tenir paraules d’agraïment per tot l’equip de la candidatura i, sobretot, per la molta gent que sense anar a la llista i, sovint des d’una manera anònima, ha posat moltes hores de treball i moltes dosis d’il·lusió per aquest projecte de ‘Valls som tots’. Vallencs, vallenques, dissabte toca reflexionar i diumenge toca guanyar! Moltes gràcies pel vostre suport!

+info

-info

Valls som tots (manifest final de campanya)

ciu_manifest2_web

Els membres de la candidatura de Convergència i Unió, gairebé al terme de la campanya electoral municipal de 2011, reunits al peu del Campanar de l’església de Sant Joan, al costat dels Arcs de Ca Magrané, en el punt on es va fundar la nostra ciutat, volem fer una crida a tots els ciutadans i ciutadanes de Valls.

Som en un moment històric de la nostra ciutat. El proper dia 22 de maig anem a les urnes per decidir el futur de Valls. Som davant d’una cruïlla important. Podem anar enrere i tornar a la grisor i a l’estancament que vam patir amb els governs tripartits o podem seguir el camí encetat fa 8 anys de renovació i transformació de Valls.

Per tot això:

  • Fem una crida a tots els vallencs i vallenques amb dret a vot perquè no es quedin a casa, vagin a votar el proper diumenge i exerceixin lliurement i responsablement el seu dret a triar els representants a l’Ajuntament de Valls. Convé que tots participem i anem a votar
  • Fem una promesa a tots els vallencs i vallenques que  votin Convergència i Unió, tant els que ho han fet des de sempre com el que ho faran per primer cop, que no els defraudarem, que ens implicarem i treballarem per correspondre la confiança i les esperances que dipositin en nosaltres.
  • Expressem el compromís de treballar i servir a tothom sigui quin sigui el resultat electoral que obtinguem.

I finalment, també volem proclamar públicament els principis fonamentals que ens comprometem a complir en l’exercici de la política i de la gestió pública en els propers 4 anys, tant com a ciutadans, com a representants polítics, com a partits i com a Federació, sota el lema, la idea i la convicció  que “VALLS SOM TOTS”.

Aquests principis fonamentals guien les nostres decisions i les nostres accions des de fa temps, però avui, a les portes de l’elecció i constitució d’un nou govern de la ciutat, els volem dir ben alt i ben clar per segellar un acord amb tots els ciutadans i ciutadanes de Valls:

  • Farem pinya, construint sempre des del que uneix els vallencs i vallenques, prescindint d’allò que ens separa.
  • Treballarem sempre amb les persones, entitats i associacions de Valls, comptant sempre amb la seva opinió i la seva participació.
  • Potenciarem els actius de la nostra ciutat, convençuts que les oportunitats de futur les tenim aquí, han de partir d’aquí i només depenen de nosaltres i de la nostra capacitat per treballar units.
  • Donarem prioritat absoluta a la lluita contra la crisi, desplegant polítiques i serveis per al foment de l’emprenedoria, de l’empresa i de l’ocupació i per donar suport a les persones i famílies amb més rics d’exclusió social.
  • Promourem pactes amplis amb la societat civil per impulsar els grans projectes de ciutat, construint a partir de l’experiència i de l’esperit que van fer possibles les Decennals, com per exemple la Dinamització i Promoció Econòmica, el POUM, el Museu Casteller de Catalunya, el Barri Antic, la Universitat, etc.
  • Respectarem  i aplicarem en tot moment els valors de la transparència, l’equanimitat, l’honestedat, l’esperit de servei, la sostenibilitat i l’austeritat, en la nostres decisions i accions polítiques i de gestió.

Al cor del Barri Antic de Valls, a 19 de maig de 2011,

Convergència i Unió de Valls

+info

-info

Volem que Valls sigui seu universitària

escola_ciu3_web

En pocs anys hem aconseguit revertir la situació de dèficit de llars d’infant a la ciutat, i hem creat més de 200 places noves, que es diu aviat. Aquest és un dels objectius assolits, la passada legislatura, del qual hem sento més orgullós perquè hem sabut corregir amb diligència un greu error dels anteriors governs municipals, que fins aleshores no havien planificat res i havien abandonat la ciutat a la seva sort. A hores d’ara, a Valls tenim set llars d’infants, 420 places i estem en disponibilitat de garantir a totes les famílies un servei tan bàsic i tan essencial com és el de les escoles bressols.

Pel que fa a projectes de futur, en primer lloc situaria la rehabilitació de l’Enxaneta, amb la finalització de les obres a l’antic Convent del Carme. Ja sabeu que el nostre compromís és total, que l’Ajuntament ha fet un esforç i ha destinat 1,5 milions d’euros, i que treballarem per rescatar un projecte que l’anterior Govern va deixar empantenegat.

També hem de fer possible la construcció del tercer institut, a la zona sud de la ciutat. Des de l’Ajuntament hem impulsat aquest projecte, hem urbanitzat els terrenys, per dir-ho d’alguna manera, i a hores d’ara toca la seva construcció.

Pel que fa a equipaments, en base a l’estudi de necessitats per a l’Escola de Música Robert Gerhard, planificarem una nova seu que, en funció de les oportunitats que se’ns presentin, hauria d’ubicar-se preferiblement al Barri Antic

Però tenim més reptes! Per citar-ne només un –en el programa hi trobareu totes les propostes–, ens hem de plantejar d’una vegada per totes promoure la implantació d’estudis universitaris a Valls. No vull enganyar a ningú, i ja dic ara que aquest és un projecte difícil de dur a terme, complex, i que per aconseguir-lo cal generar un ampli consens a Valls per plantejar-lo i defensar-lo amb més força. En aquest mandat, però, hem augmentat el treball i la relació amb la Universitat Rovira i Virgili a través de l’Antena del Coneixement. I aquest és un bon camí a seguir, que hem d’ampliar, i que també ha de servir per plantejar-nos reptes i objectius més grans. Que Valls sigui seu universitària és un projecte que com a ciutat no podem renunciar-hi i en el proper mandat obrirem converses amb el departament d’Educació per tal que cedeixi a la ciutat l’edifici de la plaça del Quarter amb l’objectiu que un dels seus possibles usos sigui el d’ubicar-hi els futurs estudis universitaris.

 

+info

-info

Premi Teresa Gatell

0518premiteresagatell1_web

Aquest matí hem presentat el Premi Teresa Gatell d’Atenció a les Persones, un guardó dotat amb 2.000 euros i que a partir d’enguany passarà a incrementar la nòmina de distincions i reconeixements de la Nit de Premis de Valls. L’exemple que ens va llegar la Teresa ben bé es mereix aquest premi que portarà el seu nom, i molt més. La seva implicació en el projecte del Pius Hospital de Valls va ser determinant en diversos aspectes, com a l’hora de posar en funcionament la Unitat Docent de Medicina Familiar, o de dissenyar la divisió d’infermeria del centre. El premi Teresa Gatell neix, doncs, amb la voluntat de ser un reconeixement en l’àmbit de la salut, associat especialment al treball d’infermeria, i en l’àmbit dels valors.

Els dos primers premiats, ex-aequo, són el Fòrum d’Infermeria del Pius Hospital i la Comissió de Voluntariat del Pius Hospital. De fet, ambdós guardonats són llegats que ens va deixar la Teresa.

El Fòrum va ser impulsat per la Teresa amb la voluntat d’oferir i crear un espai perquè els professionals de l’Hospital poguessin compartir experiències, vivències i inquietuds de la seva professió i trobar els millors recursos i les millors vies a l’hora de cuidar i atendre els malalts.

Mentre que la Comissió de Voluntariat es va constituir l’any 2006, també sota el mestratge de la Teresa. Aquesta comissió està formada per professionals de la nostra institució i brinda l’oportunitat a totes les persones amb inquietud de servei, de contribuir en el seu entorn per un món més just i solidari.

+info

-info

«...10...2122232425...»