Rosa Maria Llurba

Jubilada.

Presidenta Associació de Dones de Valls.