Roman Galimany

Famacèutic i bioquímic.

Regidor de l’Ajuntament de Valls.

President OAL Sant Roc – Fundació Vilaniu – President Consell Administratiu Pius Hospital – President Associació Amics de la Música de Valls – Vicepresident Centre de Lectura de Valls.