Jordi Mateu

Tècnic en Protocol i Relacions institucionals. Estudiant de Ciències Polítiques.

Voluntari a les Decennals 2011.