Jordi Garcia

Geògraf i urbanista.

President de CDC a Valls.

Membre de la Colla Joves- Soci de l’AAEET.

Enllaç a Facebook