Francesc Rull

Enginyer agrònom.

Vocal EMD de Picamoixons-Canditat 2011 a la Presidència de l’EMD per CiU.

Membre de l’Associació de Veïns de Picamoixons-Col·laborador de la Cooperativa Agrícola de Picamoixons.

Enllaç a Facebook