Candela Girona

Interiorista.

Membre de la Comissió Social del CB Valls.